Občanské sdružení "Sdružení za klidný domov"  vzniklo na základě doporučení k posílení našich - to je občanských - aktivit pro omezení škodlivých vlivů, kterým budeme všichni vystaveni, pokud bude realizován projekt rozšíření provozu letiště Aero Vodochody.

Když jsme byli na schůzi zastupitelstva obce informováni o záměru výstavby letiště a o skutečnosti, že majitel letiště podal oznámení o vlivu na životní prostředí, dohodli se zakládající členové sdružení, že jediným zákonným způsobem, jak se můžeme schvalovacích řízení zúčastnit, je vytvoření občanského sdružení. Dne 5.3.2009 byl ustanoven ustavující výbor a dne 6.3. byla zaslána žádost o registraci na MVČR.

Sdružení bylo registrováno pod IČ

 

 


You have deactivated JavaScript. Please follow link:
Internet Explorer (IE)
or
Other Browsers